Nelson logo
Case

De campagne  #denkFOUD  van Vief vzw zet jongeren aan het denken

Bij de Vlaamse bevolking een mindshift over 'ouder worden' opwekken

Klant: Vief vzw  I  www.denkfoud.be

Activiteiten:
Logo / Concept / Copywriting / Website / Social media


#denkFOUD

Op 23 maart 2022 lanceerde Vief vzw de beeldcampagne #denkFOUD met als slogan: ‘denk jij ook fout over oud?’.

Waarover gaat de campagne?

De beelden en opvattingen over ouderen die algemeen worden opgehangen stemmen niet overeen met de realiteit. Zo wordt er steeds vanuit eenzelfde, stereotiep kader over senioren bericht waardoor termen als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve bijklank krijgen. 

Het staat buiten kijf dat deze tendens schadelijk is voor de beeldvorming en waardering van deze leeftijdsgroep. Dit leidt zelfs tot leeftijdsdiscriminatie en heeft bovendien een negatieve invloed op het zelfbeeld en de algemene gezondheid van ouderen zelf. Het belang van een correcte beeldvorming kan niet genoeg onderstreept worden.

Wat we willen bereiken

Vief wil met zijn campagne een realistische beeldvorming met betrekking tot ouderenkwesties bewerkstelligen en de publieke opinies en zienswijzen beïnvloeden. Naast het creëren van een positieve beeldvorming trachten we tegelijk een mindshift over ‘ouder worden’ bij de Vlaamse bevolking te genereren.

Als middenveldorganisatie beoogt Vief de algemene negatieve, stereotiepe houding jegens de hedendaagse oudere generatie te veranderen en zich proactief in te zetten tegen leeftijdsdiscriminatie. We streven ernaar de huidige negatieve denkbeelden en stereotypen over 65-plussers op een correcte, feitelijke manier te counteren.

Wat we doen

Gedurende één jaar dragen we via een (digitale) campagne de rigide denkbeelden en stereotypen over de groep ouderen uit. We zorgen voor impact aan de hand van verschillende posters, visuals en sociale mediaberichten. Iedere maand visualiseren en publiceren we één maatschappelijk doordrongen denkfout. 

"We weerleggen de foute denkbeelden op een feitelijke, objectieve manier."

Om een realistische beeldvorming en positief imago rond ouderen te kunnen creëren en het publiek zo correct mogelijk te informeren, weerleggen we de behandelde denkbeelden op een feitelijke, objectieve manier. We richten ons in hoofdzaak tot de jongere generaties, want ook zij - als toekomstige ouderen - zijn gebaat bij een maatschappelijke, positieve houding jegens senioren.

Vief Denkfoud

Spreekt deze campagne jou aan?

Benieuwd naar meer? Of kunnen we jou helpen met de uitwerking van een sensibiliseringscampagne? Neem gerust contact met ons op en we bekijken de mogelijkheden.

Andere cases

Een campagne waar studenten nog meer honger van krijgen. Zo smakelijk kan Alma zijn.

Studentenresto Alma

Sponsorwerving, fundraising en ondersteuning

Congresorganisatie voor BeSTRO

Projectontwikkelaar charmeert grondeigenaars met waardevolle win-win´s.

Campagne belooft meerwaarde

Nelson Group
Grauwmeer 1/32 bus 28, 3001 Leuven
T 0497 45 60 00
wim.beernaert(at)erinas.be
BE 0458.478.913